Sri Nandikeshwara Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:15
 1. ఓం శ్రీ నందికేశ్వరాయ నమః
 2. ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః
 3. ఓం శివధ్యానపరాయణాయ నమః
 4. ఓం తీక్ణ్ శృంగాయ నమః
 5. ఓం వేద వేదాయ నమః
 6. ఓం విరూపయే నమః
 7. ఓం వృషభాయ నమః
 8. ఓం తుంగశైలాయ నమః
 9. ఓం దేవదేవాయ నమః
 10. ఓం శివప్రియాయ నమః
 11. ఓం విరాజమానాయ నమః
 12. ఓం నటనాయ నమః
 13. ఓం అగ్నిరూపాయ నమః
 14. ఓం ధన ప్రియాయ నమః
 15. ఓం సితచామరధారిణే నమః
 16. ఓం వేదాంగాయ నమః
 17. ఓం కనకప్రియాయ నమః
 18. ఓం కైలాసవాసినే నమః
 19. ఓం దేవాయ నమః
 20. ఓం స్థితపాదాయ నమః
 21. ఓం శృతి ప్రియాయ నమః
 22. ఓం

Sri Parvathi Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:15
 1. ఓం పార్వత్యై నమః
 2. ఓం మహా దేవ్యై నమః
 3. ఓం జగన్మాత్రే నమః
 4. ఓం సరస్వత్యై నమహ్
 5. ఓం చండికాయై నమః
 6. ఓం లోకజనన్యై నమః
 7. ఓం సర్వదేవాదీ దేవతాయై నమః
 8. ఓం గౌర్యై నమః
 9. ఓం పరమాయై నమః
 10. ఓం ఈశాయై నమః
 11. ఓం నాగేంద్రతనయాయై నమః
 12. ఓం సత్యై నమః
 13. ఓం బ్రహ్మచారిణ్యై నమః
 14. ఓం శర్వాణ్యై నమః
 15. ఓం దేవమాత్రే నమః
 16. ఓం త్రిలోచన్యై నమః
 17. ఓం బ్రహ్మణ్యై నమః
 18. ఓం వైష్ణవ్యై నమః
 19. ఓం రౌద్ర్యై నమః
 20. ఓం కాళరాత్ర్యై నమః
 21. ఓం తపస్విన్యై నమః
 22. ఓం శివదూత్య

Sringeri Sharada Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:03
 1. ఓం సరస్వత్యై నమః 
 2. ఓం మహాభద్రాయై నమః 
 3. ఓం మహామాయాయై నమః 
 4. ఓం వరప్రదాయై నమః 
 5. ఓం శ్రీప్రదాయై నమః 
 6. ఓం పద్మనిలయాయై నమః 
 7. ఓం పద్మవక్త్రికాయై నమః 
 8. ఓం శివానుజాయై నమః 
 9. ఓం రామాయై నమః 
 10. ఓం పుస్తకధారిణ్యై నమః  10
 11. ఓం కామరూపాయై నమః 
 12. ఓం మహావిద్యాయై నమః 
 13. ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః 
 14. ఓం మహాశ్రియై నమః 
 15. ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః 
 16. ఓం దివ్యాంగాయై నమః 
 17. ఓం మాలిన్యై నమః 
 18. ఓం మహాకాల్యై నమః 
 19. ఓం మహాపాశాయై నమః  20
 20. ఓం మహాకారాయై నమః 

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:03
 1. ఓం అనంతాయ నమః 
 2. ఓం ఆదిశేషాయ నమః 
 3. ఓం అగదాయ నమః 
 4. ఓం అఖిలోర్వేచరాయ నమః 
 5. ఓం అమితవిక్రమాయ నమః 
 6. ఓం అనిమిషార్చితాయ నమః 
 7. ఓం ఆదివంద్యానివృత్తయే నమః 
 8. ఓం వినాయకోదరబద్ధాయ నమః 
 9. ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః 
 10. ఓం వేదస్తుత్యాయ నమః  10
 11. ఓం విహితధర్మాయ నమః 
 12. ఓం విషధరాయ నమః 
 13. ఓం శేషాయ నమః 
 14. ఓం శత్రుసూదనాయ నమః 
 15. ఓం అశేషపణామండలమండితాయ నమః 
 16. ఓం అప్రతిహతానుగ్రహదాయాయే నమః 
 17. ఓం అమితాచారాయ నమః 
 18. ఓం అఖండైశ్వర్యసంపన్నాయ నమః 
 19. ఓం అమరాహిపస్తుత్యాయ నమః 

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:03
 1. ఓం వేదవ్యాసాయ నమః
 2. ఓం విష్ణురూపాయ నమః
 3. ఓం పారాశర్యాయ నమః
 4. ఓం తపోనిధయే నమః
 5. ఓం సత్యసన్ధాయ నమః
 6. ఓం ప్రశాన్తాత్మనే నమః
 7. ఓం వాగ్మినే నమః
 8. ఓం సత్యవతీసుతాయ నమః
 9. ఓం కృష్ణద్వైపాయనాయ నమః
 10. ఓం దాన్తాయ నమః
 11. ఓం బాదరాయణసంజ్ఞితాయ నమః
 12. ఓం బ్రహ్మసూత్రగ్రథితవతే నమః
 13. ఓం భగవతే నమః
 14. ఓం జ్ఞానభాస్కరాయ నమః
 15. ఓం సర్వవేదాన్తతత్త్వజ్ఞాయ నమః
 16. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 17. ఓం వేదమూర్తిమతే నమః
 18. ఓం వేదశాఖావ్యసనకృతే నమః
 19. ఓం కృతకృత్యాయ నమః
 20. ఓం మహామునయే నమః

Sri Meenakshi Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:03
 1. ఓం శ్రీ మాతంగ్యై నమః
 2. ఓం శ్రీ విజయాయై నమః
 3. ఓం శశి వేశ్యై నమః
 4. ఓం శ్యామాయై నమః
 5. ఓం శుకప్రియాయై నమః
 6. ఓం నీపప్రియాయై నమః
 7. ఓం కదంబైశ్యై నమః
 8. ఓం మదాఘార్నితలోచానయై నమః
 9. ఓం భక్తానురక్తాయై నమః
 10. ఓం మంత్రశ్యై నమః
 11. ఓం పుష్పిణ్యై నమః
 12. ఓం మంత్రిణ్యై నమః
 13. ఓం శివాయై నమః
 14. ఓం కళావత్యై నమః
 15. ఓం శ్రీ రక్తవస్త్రయై నమః
 16. ఓం అభి రామాయై నమః
 17. ఓం సుమధ్యమాయై నమః
 18. ఓం త్రికోణ మధ్య నిలయాయై నమః
 19. ఓం చారు చంద్రావతంసిన్యై నమః
 20. ఓం రహః పూజ్యాయై నమః

Sri Chandi Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:03
 1. ఓం మహేశ్వర్యై నమః
 2. ఓం మహాదేవ్యై నమః
 3. ఓం జయంత్యై నమః
 4. ఓం సర్వమంగళాయై నమః
 5. ఓం లజ్జాయై నమః
 6. ఓం భగవత్యై నమః
 7. ఓం వంద్యాయై నమః
 8. ఓం భవాన్యై నమః
 9. ఓం పాపనాశిన్యై నమః
 10. ఓం చండికాయై నమః
 11. ఓం కాళరాత్ర్యై నమః
 12. ఓం భద్రకాళ్యై నమః
 13. ఓం అపరాజితాయై నమః
 14. ఓం మహావిద్యాయై నమః
 15. ఓం మహామేధాయై నమః
 16. ఓం మహామాయాయై నమః
 17. ఓం మహాబలాయై నమః
 18. ఓం కాత్యాయన్యై నమః
 19. ఓం జయాయై నమః
 20. ఓం దుర్గాయై నమః
 21. ఓం మందారవనవాసిన్యై నమః
 22. ఓం ఆర్యాయై నమః

Rakaaraadi Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 12:53
 1. ఓం రామాయ నమః
 2. ఓం రాజీవపత్రాక్షాయ నమః
 3. ఓం రాకాచంద్రనిభాననాయ నమః
 4. ఓం రాత్రించరార్దితక్షోణి పరితాపవినాశనాయ నమః
 5. ఓం రాజీవనాభాయ నమః
 6. ఓం రాజేంద్రాయ నమః
 7. ఓం రాజీవాసనసంస్తుతాయ నమః
 8. ఓం రాజరాజాదిదిక్పాలమౌలి మాణిక్యదీపితాయ నమః
 9. ఓం రాఘవాన్వయపాథోధిచంద్రాయ నమః
 10. ఓం రాకేందుసద్యశసే నమః
 11. ఓం రామచంద్రాయ నమః
 12. ఓం రాఘవేంద్రాయ నమః
 13. ఓం రాజీవరుచిరాననాయ నమః
 14. ఓం రాజానుజామందిరోరసే నమః
 15. ఓం రాజీవవిలసత్పదాయ నమః
 16. ఓం రాజీవహస్తాయ నమః
 17. ఓం రాజీవప్రియవంశకృతోదయాయ నమః
 18. ఓం

Krikaaraadi Sri Krishna Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 12:53
 1. ఓం కృష్ణాయ నమః
 2. ఓం కృతినే నమః
 3. ఓం కృపాశీతాయ నమః
 4. ఓం కృతజ్ఞాయ నమః
 5. ఓం కృష్ణమూర్థజాయ నమః
 6. ఓం కృష్ణావ్యసనసంహర్త్రే నమః
 7. ఓం కృష్ణాంబుధరవిగ్రహాయ నమః
 8. ఓం కృష్ణాబ్జవదనాయ నమః
 9. ఓం కృష్ణాప్రకృత్యంగాయ నమః
 10. ఓం కృతాఖిలాయ నమః
 11. ఓం కృతగీతాయ నమః
 12. ఓం కృష్ణగీతాయ నమః
 13. ఓం కృష్ణగోపీజనాంబరాయ నమః
 14. ఓం కృష్ణస్వరాయ నమః
 15. ఓం కృత్తజిష్ణుగర్వాయ నమః
 16. ఓం కృష్ణోత్తరస్రజాయ నమః
 17. ఓం కృతలోకేశసమ్మోహాయ నమః
 18. ఓం కృతదావాగ్నిపారణాయ నమః
 19. ఓం కృష్టోలూఖలనిర్భిన్న యమలార్జు

Sri Matsya Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 12:53
 1. ఓం మత్స్యాయ నమః
 2. ఓం మహాలయాంబోధి సంచారిణే నమః
 3. ఓం మనుపాలకాయ నమః
 4. ఓం మహీనౌకాపృష్ఠదేశాయ నమః
 5. ఓం మహాసురవినాశనాయ నమః
 6. ఓం మహామ్నాయగణాహర్త్రే నమః
 7. ఓం మహనీయగుణాద్భుతాయ నమః
 8. ఓం మరాలవాహవ్యసనచ్ఛేత్రే నమః
 9. ఓం మథితసాగరాయ నమః
 10. ఓం మహాసత్వాయ నమః
 11. ఓం మహాయాదోగణభుజే నమః
 12. ఓం మధురాకృతయే నమః
 13. ఓం మందోల్లుంఠనసంక్షుబ్ధసింధు భంగహతోర్ధ్వఖాయ నమః
 14. ఓం మహాశయాయ నమః
 15. ఓం మహాధీరాయ నమః
 16. ఓం మహౌషధిసముద్ధరాయ నమః
 17. ఓం మహాయశసే నమః
 18. ఓం మహానందాయ నమః
 19. ఓం మహాతేజసే నమః