Sri Sarabeswara Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:30
 1. ఓం శరభేశ్వరాయ నమః
 2. ఓం  ఉగ్రాయ వీరాయ నమః
 3. ఓం భవాయ నమః
 4. ఓం విష్ణవే నమః
 5. ఓం రుద్రాయ నమః
 6. ఓం భీమాయ నమః
 7. ఓం కృత్యాయ నమః
 8. ఓం మన్యవే నమః
 9. ఓం పరాయ నమః
 10. ఓం శర్వాయ నమః
 11. ఓం శంకరాయ నమః
 12. ఓం హరాయ నమః
 13. ఓం కాలకాలాయ నమః
 14. ఓం మహాకాలాయ నమః
 15. ఓం మృత్యవే నమః
 16. ఓం నిత్యాయ నమః
 17. ఓం వీరభద్రాయ నమః
 18. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
 19. ఓం మీడు షే నమః
 20. ఓం మహతే నమః
 21. ఓం అక్రాయ నమః
 22. ఓం మహాదేవాయ నమః
 23. ఓం దేవాయ నమః
 24. ఓం శూలనే నమః

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:21
 1. ఓం అనసూయాసుతాయ నమః 
 2. ఓం దత్తాయ నమః 
 3. ఓం అత్రిపుత్రాయ నమః 
 4. ఓం మహామునయే నమః 
 5. ఓం యోగీంద్రాయ నమః 
 6. ఓం పుణ్యపురుషాయ నమః 
 7. ఓం దేవేశాయ నమః 
 8. ఓం జగదీశ్వరాయ నమః 
 9. ఓం పరమాత్మనే నమః 
 10. ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః 
 11. ఓం సదానందాయ నమః 
 12. ఓం జగద్గురవే నమః 
 13. ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః 
 14. ఓం నిర్వికారాయ నమః 
 15. ఓం నిర్వికల్పాయ నమః 
 16. ఓం నిరంజనాయ నమః 
 17. ఓం గుణాత్మకాయ నమః 
 18. ఓం గుణాతీతాయ నమః 
 19. ఓం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకాయ నమః 
 20. ఓం నానారూపధరాయ నమః 

Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:15
 1. ఓం శ్రీ భవాన్యై నమః
 2. ఓం శివాన్యై నమః
 3. ఓం రుద్రాణ్యై నమః
 4. ఓం మృడాన్యై నమః
 5. ఓం కాళికాయై నమః
 6. ఓం చండికాయై నమః
 7. ఓం దుర్గాయై నమః
 8. ఓం మహాలక్ష్మై నమః
 9. ఓం మహామాయాయై నమః
 10. ఓం పరాయై నమః
 11. ఓం అంబాయై నమః
 12. ఓం అంబికాయై నమః
 13. ఓం అఖిలాయై నమః
 14. ఓం సనాతన్యై నమః
 15. ఓం జగన్మాతృకాయై నమః
 16. ఓం జగదాధరాయై నమః
 17. ఓం సర్వదాయై నమః
 18. ఓం సర్వగాయై నమః
 19. ఓం చంద్రచూడాయై నమః
 20. ఓం సురారాధ్యాయై నమః
 21. ఓం భ్రమరాంబాయై నమః
 22. ఓం చండ్యై నమః
 23. ఓం

Sri Katyayani Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:15
 1. ఓం కల్యాణ్యై నమః
 2. ఓం త్రిపురాయై నమః
 3. ఓం బాలాయై నమః
 4. ఓం మాయాయై నమః
 5. ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః
 6. ఓం సుందర్యై నమః
 7. ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః
 8. ఓం క్లీంకార్యై నమః
 9. ఓం సర్వమంగళాయైనమః
 10. ఓం హ్రీంకార్యై నమః
 11. ఓం స్కందజనన్యై నమః
 12. ఓం పరాయై నమః
 13. ఓం పంచదశాక్ష్యే నమః
 14. ఓం త్రిలోక్యమోహనాధీశాయై నమః
 15. ఓం సర్వాశాపూరవల్లభాయై నమః
 16. ఓం సర్వసంక్షోభణాధీశాయై నమః
 17. ఓం సర్వసౌభాగ్య వల్లభాయై నమః
 18. ఓం సర్వార్థసాధకాధీశాయై నమః
 19. ఓం సర్వారక్షకారాధిపాయై నమః
 20. ఓం సర్వ

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:15
 1. ఓం గౌర్యై నమః
 2. ఓం గణేశజనన్యై నమః
 3. ఓం గిరిరాజతనూద్భవాయై నమః
 4. ఓం గుహాంబికాయై నమః
 5. ఓం జగన్మాత్రే నమః
 6. ఓం గంగాధరకుటుంబిన్యై నమః
 7. ఓం వీరభద్రప్రసువే నమః
 8. ఓం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః
 9. ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః
 10. ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః
 11. ఓం కష్టదారిద్య్రశమన్యై నమః
 12. ఓం శివాయై నమః
 13. ఓం శాంభవ్యై నమః
 14. ఓం శాంకర్యై నమః
 15. ఓం బాలాయై నమః
 16. ఓం భవాన్యై నమః
 17. ఓం భద్రదాయిన్యై నమః
 18. ఓం మాంగళ్యదాయిన్యై నమః
 19. ఓం సర్వమంగళాయై నమః
 20. ఓం మంజుభాషిణ్యై నమః

Sri Nandikeshwara Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:15
 1. ఓం శ్రీ నందికేశ్వరాయ నమః
 2. ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః
 3. ఓం శివధ్యానపరాయణాయ నమః
 4. ఓం తీక్ణ్ శృంగాయ నమః
 5. ఓం వేద వేదాయ నమః
 6. ఓం విరూపయే నమః
 7. ఓం వృషభాయ నమః
 8. ఓం తుంగశైలాయ నమః
 9. ఓం దేవదేవాయ నమః
 10. ఓం శివప్రియాయ నమః
 11. ఓం విరాజమానాయ నమః
 12. ఓం నటనాయ నమః
 13. ఓం అగ్నిరూపాయ నమః
 14. ఓం ధన ప్రియాయ నమః
 15. ఓం సితచామరధారిణే నమః
 16. ఓం వేదాంగాయ నమః
 17. ఓం కనకప్రియాయ నమః
 18. ఓం కైలాసవాసినే నమః
 19. ఓం దేవాయ నమః
 20. ఓం స్థితపాదాయ నమః
 21. ఓం శృతి ప్రియాయ నమః
 22. ఓం

Sri Parvathi Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:15
 1. ఓం పార్వత్యై నమః
 2. ఓం మహా దేవ్యై నమః
 3. ఓం జగన్మాత్రే నమః
 4. ఓం సరస్వత్యై నమహ్
 5. ఓం చండికాయై నమః
 6. ఓం లోకజనన్యై నమః
 7. ఓం సర్వదేవాదీ దేవతాయై నమః
 8. ఓం గౌర్యై నమః
 9. ఓం పరమాయై నమః
 10. ఓం ఈశాయై నమః
 11. ఓం నాగేంద్రతనయాయై నమః
 12. ఓం సత్యై నమః
 13. ఓం బ్రహ్మచారిణ్యై నమః
 14. ఓం శర్వాణ్యై నమః
 15. ఓం దేవమాత్రే నమః
 16. ఓం త్రిలోచన్యై నమః
 17. ఓం బ్రహ్మణ్యై నమః
 18. ఓం వైష్ణవ్యై నమః
 19. ఓం రౌద్ర్యై నమః
 20. ఓం కాళరాత్ర్యై నమః
 21. ఓం తపస్విన్యై నమః
 22. ఓం శివదూత్య

Sringeri Sharada Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:03
 1. ఓం సరస్వత్యై నమః 
 2. ఓం మహాభద్రాయై నమః 
 3. ఓం మహామాయాయై నమః 
 4. ఓం వరప్రదాయై నమః 
 5. ఓం శ్రీప్రదాయై నమః 
 6. ఓం పద్మనిలయాయై నమః 
 7. ఓం పద్మవక్త్రికాయై నమః 
 8. ఓం శివానుజాయై నమః 
 9. ఓం రామాయై నమః 
 10. ఓం పుస్తకధారిణ్యై నమః  10
 11. ఓం కామరూపాయై నమః 
 12. ఓం మహావిద్యాయై నమః 
 13. ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః 
 14. ఓం మహాశ్రియై నమః 
 15. ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః 
 16. ఓం దివ్యాంగాయై నమః 
 17. ఓం మాలిన్యై నమః 
 18. ఓం మహాకాల్యై నమః 
 19. ఓం మహాపాశాయై నమః  20
 20. ఓం మహాకారాయై నమః 

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:03
 1. ఓం అనంతాయ నమః 
 2. ఓం ఆదిశేషాయ నమః 
 3. ఓం అగదాయ నమః 
 4. ఓం అఖిలోర్వేచరాయ నమః 
 5. ఓం అమితవిక్రమాయ నమః 
 6. ఓం అనిమిషార్చితాయ నమః 
 7. ఓం ఆదివంద్యానివృత్తయే నమః 
 8. ఓం వినాయకోదరబద్ధాయ నమః 
 9. ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః 
 10. ఓం వేదస్తుత్యాయ నమః  10
 11. ఓం విహితధర్మాయ నమః 
 12. ఓం విషధరాయ నమః 
 13. ఓం శేషాయ నమః 
 14. ఓం శత్రుసూదనాయ నమః 
 15. ఓం అశేషపణామండలమండితాయ నమః 
 16. ఓం అప్రతిహతానుగ్రహదాయాయే నమః 
 17. ఓం అమితాచారాయ నమః 
 18. ఓం అఖండైశ్వర్యసంపన్నాయ నమః 
 19. ఓం అమరాహిపస్తుత్యాయ నమః 

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:03
 1. ఓం వేదవ్యాసాయ నమః
 2. ఓం విష్ణురూపాయ నమః
 3. ఓం పారాశర్యాయ నమః
 4. ఓం తపోనిధయే నమః
 5. ఓం సత్యసన్ధాయ నమః
 6. ఓం ప్రశాన్తాత్మనే నమః
 7. ఓం వాగ్మినే నమః
 8. ఓం సత్యవతీసుతాయ నమః
 9. ఓం కృష్ణద్వైపాయనాయ నమః
 10. ఓం దాన్తాయ నమః
 11. ఓం బాదరాయణసంజ్ఞితాయ నమః
 12. ఓం బ్రహ్మసూత్రగ్రథితవతే నమః
 13. ఓం భగవతే నమః
 14. ఓం జ్ఞానభాస్కరాయ నమః
 15. ఓం సర్వవేదాన్తతత్త్వజ్ఞాయ నమః
 16. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 17. ఓం వేదమూర్తిమతే నమః
 18. ఓం వేదశాఖావ్యసనకృతే నమః
 19. ఓం కృతకృత్యాయ నమః
 20. ఓం మహామునయే నమః