Others

Sri Varahi Dwadasa Namavali

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:47

1. om aim glaum aim panchamyai namah' 
2. om aim glaum aim potrinyai namah' 
3. om aim glaum aim dand'anaathaayai namah' 
4. om aim glaum aim shivaayai namah'
5. om aim glaum aim sanketaayai namah'
6. om aim glaum aim vaartaal'yai namah' 
7. om aim glaum aim samayeshvaryai namah' 
8. om aim glaum aim mahaasenaayai namah'  
9. om aim glaum aim samayasanketaayai namah' 
10. om aim glaum aim aajnyaachakreshvaryai namah' 
11. om aim glaum aim arighnyai namah' 
12. om aim glaum aim vaaraahyai namah'

Sri Varahi Devi Stotram

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:35

namo'stu devee vaaraahi jayaikaarasvaroopini |
japitvaa bhoomiroopena namo bhagavatah' priye ||1||

jaya krod'aastu vaaraahi devitvaam cha namaamyaham |
jaya vaaraahi vishveshi mukhya vaaraahite namah' ||2||

mukhyavaaraahi vandetvaam andhe andhinite namah' |
sarvadusht'a pradusht'aanaam vaak stambhanakaree namah' ||3||

namastambhini stambhetvaam jri'mbhejri'mbhinite namah' |
rundhe rundhini vandetvaam namo deveetumohinee ||4||

Sri Kirata Varahi Stotram

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:38

asya shree kiraata vaaraahee stotra mahaamantrasya – doorvaaso bhagavaan ri'shih' – anusht'up chhandah' – shree kiraata vaaraahee mudraaroopinee devataa – hum beejam – ram shaktih' – kleem keelakam – mama sarvashatrukshayaartham shree kiraata vaaraahee stotrajape viniyogah' |

dhyaanam 

ugraroopaam mahaadeveem shatrunaashanatatparaam |
krooraam kiraatavaaraaheem vandeham kaaryasiddhaye || 1 ||

svaapaheenaam madaalasyaamapramattaamataamaseem |
damsht'raakaraal'avadanaam vikri'taasyaam mahaaravaam || 2 ||

Sri Varahi Devi Stuti

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:41

dhyaanam:
kri'shna varnaam tu vaaraaheem mahishastaam mahodareem
varadaam dand'ineem khad'gam bibhrateem dakshine kare
khet'a paatraa2bhayaana vaame sookaraasyaam bhajaamyaham

stuti:

namostu devi vaaraahi jayaikaara svaroopini
japitvaa bhoomiroopena namo bhagavatah' priye || 1 ||

jayakrod'aastu vaaraahi devitvaancha naamaamyaham
jayavaaraahi vishveshi mukhya vaaraahite namah' || 2 ||

mukhya vaaraahi vandetvaam andhe andhinite namah'
sarva dusht'a pradusht'aanam vaak sthambanakaree namah' || 3 ||

Sri Varahi Nigraha Ashtakam

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:40

devi krod'amukhi tvadanghrikamaladvandvaanuraktaatmane
mahyam druhyati yo maheshi manasaa kaayena vaachaa narah' |
tasyaashu tvadayogranisht'hurahalaaghaataprabhootavyathaa-
-paryasyanmanaso bhavantu vapushah' praanaah' prayaanonmukhaah' || 1 ||

devi tvatpadapadmabhaktivibhavapraksheenadushkarmani
praadurbhootanri'shamsabhaavamalinaam vri'ttim vidhatte mayi |
yo dehee bhuvane tadeeyahri'dayaannirgatvarairlohitaih'
sadyah' poorayase karaabjachashakam vaanchhaaphalairmaamapi || 2 ||

Sri Varahi Anugraha Ashtakam

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:43

eeshvara uvaacha |
maatarjagadrachananaat'akasootradhaara-
-stvadroopamaakalayitum paramaarthato'yam |
eesho'pyameeshvarapadam samupaiti taadri'k
ko'nyah' stavam kimiva taavakamaadadhaatu || 1 ||

naamaani kintu gri'natastava lokatund'e
naad'ambaram spri'shati dand'adharasya dand'ah' |
yalleshalambitabhavaambunidhiryato'yat
tvannaamasamsmri'tiriyam na nunah' stutiste || 2 ||

Sri Varahi Vajra Panjaram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:25

śrī vārāhī vajra paṃjaram 

ślo..paṃcamī daṇṇanāthāca saṃketā samayeśvarī.
    tathā samaya saṃketā vārāhī potriṇī tathā..
 
   śivācaivatu vārtāḷī mahāsenāca vai tataḥ.
   ājñā cakreśvarī caiva tathārighnīcavai kramāt..
 
  śṛṇu dvādaśa nāmāni tasyā devyā ghaṭodbhava.
  eṣāmākarṇanāmātrāt prasannā sā bhaviṣyati..
 
  vajrapaṃjara nāmedam nāmadvādaśakānvitam.
  sakṛt pāṭhena bhaktastu rakṣyate saṃkaṭāt bhayāt..
 
  labhate sarva kāmāṃśca dīrghāyuśca sukhībhavat..

       iti  śrīvārāhī vajra paṃjaram

Sri Arunachala Ashtakam

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:38

śrī  aruṇācalāṣṭakam

darśanādabhrasadasi jananātkamalālaye |
kāśyāṃ tu maraṇānmuktiḥ smaraṇādaruṇācale || 1 ||

karuṇāpūritāpāṃgaṃ śaraṇāgatavatsalam |
taruṇeṃdujaṭāmauliṃ smaraṇādaruṇācalam || 2 ||

samastajagadādhāraṃ saccidānaṃdavigraham |
sahasrarathasopetaṃ smaraṇādaruṇācalam || 3 ||

kāṃcanapratimābhāsaṃ vāṃchitārthaphalapradam |
māṃ ca rakṣa surādhyakṣaṃ smaraṇādaruṇācalam || 4 ||

baddhacaṃdrajaṭājūṭamardhanārīkalebaram |
vardhamānadayāṃbhodhiṃ smaraṇādaruṇācalam || 5 ||

Sri Vasya Varahi Stotram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:44

oṃ asya śrī sarva vaśīkaraṇa stotra maṃtrasya
 nārada ṛṣiḥanuṣṭup chaṃdaḥ
 śrī vaśyavārāhī devatā 
 aiṃ bījaṃ klīṃ śaktiḥ glauṃ kīlakaṃ
 mama sarvavaśyārthe jape viniyogaḥ 

dhyānam –
tāre tāriṇi devi viśvajanani prauḍhapratāpānvite
tāre dikṣu vipakṣa yakṣa dalini vācā calā vāruṇī |
lakṣmīkāriṇi kīrtidhāriṇi mahāsaubhāgyasaṃdāyini |
rūpaṃ dehi yaśaśca satataṃ vaśyaṃ jagatyāvṛtam |

atha stotram –

aśvārūḍhe raktavarṇe smitasaumyamukhāṃbuje |
rājyastrī sarvajaṃtūnāṃ vaśīkaraṇanāyike || 1 ||

Sri Angaraka Stotram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:34

śrī aṃgāraka stotraṃ
 
aṃgārakaḥ śaktidharo lohitāṃgo dharāsutaḥ |
kumāro maṃgalo bhaumo mahākāyo dhanapradaḥ || 1 ||

ṛṇahartā dṛṣṭikartā rogakṛdroganāśanaḥ |
vidyutprabho vraṇakaraḥ kāmado dhanahṛt kujaḥ || 2 ||

sāmagānapriyo raktavastro raktāyatekṣaṇaḥ |
lohito raktavarṇaśca sarvakarmāvabodhakaḥ || 3 ||

raktamālyadharo hemakuṃḍalī grahanāyakaḥ |
nāmānyetāni bhaumasya yaḥ paṭhetsatataṃ naraḥ || 4 ||

ṛṇaṃ tasya ca daurbhāgyaṃ dāridryaṃ ca vinaśyati |
dhanaṃ prāpnoti vipulaṃ striyaṃ caiva manoramām || 5 ||