Devi

Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:14
 1. Om Shree Vaasavaambaayai Nama:
 2. Om Kanyakaayai Namah
 3. Om Jaganmaatre Namah
 4. Om Aadishaktyai Namah
 5. Om Karunaayai Namah
 6. Om Devyai Namah
 7. Om Prakriti Svaroopinyai Namah
 8. Om Vidyaayai Namah
 9. Om Shubhaayai Namah
 10. Om Dharma Svaroopinyai Namah
 11. Om Vaishyaakulodbhaavaayai Namah
 12. Om Sarvasyai Namah
 13. Om Sarvajnyaayai Namah
 14. Om Nityaayai Namah
 15. Om Tyaaga Svaroopinyai Namah
 16. Om Bhadraayai Namah
 17. Om Veda Vedyaayai Namah
 18. Om Sarvapoojitaayai Nam