Lakshmi

Sri Lakshmi Sahasranama stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:16

Naamnaam saashtasahasram cha broohi gaargya mahaamate |
mahaalakshmyaa mahaadevyaah bhuktimuktyarthasiddhaye || 1 ||

Gaargya uvaacha |
sanatkumaaramaaseenam dvaadashaadityasannibham |
aprichchhanyogino bhaktyaa yoginaamarthasiddhaye || 2 ||

Sarvalaukikakarmabhyo vimuktaanaam hitaaya vai |
bhuktimuktipradam japyamanubroohi dayaanidhe || 3 ||

Sanatkumaara bhagavan sarvajnyosi visheshatah |
aastikyasiddhaye nreenaam kshipradharmaarthasaadhanam || 4 ||