Varahi

Sri Varahi Dwadasa Namavali

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:47

1. om aim glaum aim panchamyai namah' 
2. om aim glaum aim potrinyai namah' 
3. om aim glaum aim dand'anaathaayai namah' 
4. om aim glaum aim shivaayai namah'
5. om aim glaum aim sanketaayai namah'
6. om aim glaum aim vaartaal'yai namah' 
7. om aim glaum aim samayeshvaryai namah' 
8. om aim glaum aim mahaasenaayai namah'  
9. om aim glaum aim samayasanketaayai namah' 
10. om aim glaum aim aajnyaachakreshvaryai namah' 
11. om aim glaum aim arighnyai namah' 
12. om aim glaum aim vaaraahyai namah'

Sri Varahi Devi Kavacham

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:29

asyashree vaaraahee kavachasya trilochana ri'sheeh' anusht'up chhandah' shree vaaraahee devataa                
              om beejam glaum shaktih' svaaheti keelakam mama sarvashatrunaashanaarthe jape viniyogah'
                                       dhyaanam


dhyaatvendra neelavarnaabhaam chandrasooryaagni lochanaam
vidhivishnu harendraadimaatri'bhairavasevitaam II   1

jvalanmaniganaprokta makut'aamaavilambitaam
astrashastraani sarvaani tattatkaaryochitaani cha II   2

Sri Varahi Devi Stotram

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:35

namo'stu devee vaaraahi jayaikaarasvaroopini |
japitvaa bhoomiroopena namo bhagavatah' priye ||1||

jaya krod'aastu vaaraahi devitvaam cha namaamyaham |
jaya vaaraahi vishveshi mukhya vaaraahite namah' ||2||

mukhyavaaraahi vandetvaam andhe andhinite namah' |
sarvadusht'a pradusht'aanaam vaak stambhanakaree namah' ||3||

namastambhini stambhetvaam jri'mbhejri'mbhinite namah' |
rundhe rundhini vandetvaam namo deveetumohinee ||4||

Sri Kirata Varahi Stotram

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:38

asya shree kiraata vaaraahee stotra mahaamantrasya – doorvaaso bhagavaan ri'shih' – anusht'up chhandah' – shree kiraata vaaraahee mudraaroopinee devataa – hum beejam – ram shaktih' – kleem keelakam – mama sarvashatrukshayaartham shree kiraata vaaraahee stotrajape viniyogah' |

dhyaanam 

ugraroopaam mahaadeveem shatrunaashanatatparaam |
krooraam kiraatavaaraaheem vandeham kaaryasiddhaye || 1 ||

svaapaheenaam madaalasyaamapramattaamataamaseem |
damsht'raakaraal'avadanaam vikri'taasyaam mahaaravaam || 2 ||

Sri Varahi Devi Stuti

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:41

dhyaanam:
kri'shna varnaam tu vaaraaheem mahishastaam mahodareem
varadaam dand'ineem khad'gam bibhrateem dakshine kare
khet'a paatraa2bhayaana vaame sookaraasyaam bhajaamyaham

stuti:

namostu devi vaaraahi jayaikaara svaroopini
japitvaa bhoomiroopena namo bhagavatah' priye || 1 ||

jayakrod'aastu vaaraahi devitvaancha naamaamyaham
jayavaaraahi vishveshi mukhya vaaraahite namah' || 2 ||

mukhya vaaraahi vandetvaam andhe andhinite namah'
sarva dusht'a pradusht'aanam vaak sthambanakaree namah' || 3 ||

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram

Submitted by subhash on Tue, 12/21/2021 - 13:56

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram

Asya Shreevaaraahee Dvaadasha Naama Stotrasya Ashvaanana Rishih |
Anushtupchhandah | Shreevaaraahee Devataa |
Shreevaaraahi Prasaada Siddhyartham |
Sarva Sankata Harana Jape Viniyogah ||

Panchamee Dandanaathaa Cha Sanketaa Samayeshvaree |
Tathaa Samayasanketaa Vaaraahee Potrinee Shivaa ||

Vaartaalee Cha Mahaasenaajnyaachakreshvaree Tathaa |
Arighnee Cheti Samproktam Naama Dvaadashakam Mune ||

Sri Varahi Nigraha Ashtakam

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:40

devi krod'amukhi tvadanghrikamaladvandvaanuraktaatmane
mahyam druhyati yo maheshi manasaa kaayena vaachaa narah' |
tasyaashu tvadayogranisht'hurahalaaghaataprabhootavyathaa-
-paryasyanmanaso bhavantu vapushah' praanaah' prayaanonmukhaah' || 1 ||

devi tvatpadapadmabhaktivibhavapraksheenadushkarmani
praadurbhootanri'shamsabhaavamalinaam vri'ttim vidhatte mayi |
yo dehee bhuvane tadeeyahri'dayaannirgatvarairlohitaih'
sadyah' poorayase karaabjachashakam vaanchhaaphalairmaamapi || 2 ||

Sri Varahi Anugraha Ashtakam

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:43

eeshvara uvaacha |
maatarjagadrachananaat'akasootradhaara-
-stvadroopamaakalayitum paramaarthato'yam |
eesho'pyameeshvarapadam samupaiti taadri'k
ko'nyah' stavam kimiva taavakamaadadhaatu || 1 ||

naamaani kintu gri'natastava lokatund'e
naad'ambaram spri'shati dand'adharasya dand'ah' |
yalleshalambitabhavaambunidhiryato'yat
tvannaamasamsmri'tiriyam na nunah' stutiste || 2 ||

Sri Varahi Vajra Panjaram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:25

śrī vārāhī vajra paṃjaram 

ślo..paṃcamī daṇṇanāthāca saṃketā samayeśvarī.
    tathā samaya saṃketā vārāhī potriṇī tathā..
 
   śivācaivatu vārtāḷī mahāsenāca vai tataḥ.
   ājñā cakreśvarī caiva tathārighnīcavai kramāt..
 
  śṛṇu dvādaśa nāmāni tasyā devyā ghaṭodbhava.
  eṣāmākarṇanāmātrāt prasannā sā bhaviṣyati..
 
  vajrapaṃjara nāmedam nāmadvādaśakānvitam.
  sakṛt pāṭhena bhaktastu rakṣyate saṃkaṭāt bhayāt..
 
  labhate sarva kāmāṃśca dīrghāyuśca sukhībhavat..

       iti  śrīvārāhī vajra paṃjaram