Sri Damodara Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 10:57
 1. ఓం విష్ణవే నమః
 2. ఓం లక్ష్మీపతయే నమః
 3. ఓం కృష్ణాయ నమః
 4. ఓం వైకుంఠాయ నమః
 5. ఓం గరుడధ్వజాయ నమః
 6. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
 7. ఓం జగన్నాథాయ నమః
 8. ఓం వాసుదేవాయ నమః
 9. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
 10. ఓం హంసాయ నమః 
 11. ఓం శుభప్రదాయ నమః
 12. ఓం మాధవాయ నమః
 13. ఓం పద్మనాభాయ నమః
 14. ఓం హృషీకేశాయ నమః
 15. ఓం సనాతనాయ నమః
 16. ఓం నారాయణాయ నమః
 17. ఓం మధురాపతయే నమః
 18. ఓం తార్‍క్ష్యవాహనాయ నమః
 19. ఓం దైత్యాంతకాయ నమః
 20. ఓం శింశుమారాయ నమః
 21. ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః
 22. ఓం స్థితికర్త్రే

Sri Kailashnatha Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 10:29
 1. ఓం మహాకైలాసశిఖర నిలయాయ నమః 
 2. ఓం హిమాచలేంద్ర తనయావల్లభాయ నమః 
 3. ఓం వామభాగశరీరార్థ కళత్రాయ నమః 
 4. ఓం విలసద్దివ్య కర్పూర గౌరాంగాయ నమః 
 5. ఓం కోటికందర్ప సదృశ లావణ్యాయ నమః 
 6. ఓం రత్నమౌక్తిక వైడూర్య కిరీటాయ నమః 
 7. ఓం మందాకినీ జలోపేత మూర్ధజాయ నమః 
 8. ఓం చారుశీతాంశు శకల శేఖరాయ నమః 
 9. ఓం త్రిపుండ్ర విలసత్పాల ఫలకాయ నమః 
 10. ఓం సోమపానక మార్తాండ లోచనాయనమః 
 11. ఓం వాసుకీతక్షక లసత్కుండలాయ నమః 
 12. ఓం చారు ప్రసన్నసుస్మేర వదనాయ నమః 
 13. ఓం సముద్రోద్భూత గరళకంధరాయ నమః 
 14. ఓం కురంగ విలసత్పాల ఫలకాయ నమః 
 15. <

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 10:29
 1. ఓం శోణాద్రీశాయ నమః
 2. ఓం అరుణాద్రీశాయ నమః
 3. ఓం దేవాధీశాయ నమః
 4. ఓం జనప్రియాయ నమః
 5. ఓం ప్రపన్నరక్షకాయ నమః
 6. ఓం ధీరాయ నమః
 7. ఓం శివాయ నమః
 8. ఓం సేవకవర్ధకాయ నమః
 9. ఓం అక్షిపేయామృతేశానాయ నమః
 10. ఓం స్త్రీపుంభావప్రదాయకాయ నమః
 11. ఓం భక్తవిజ్ఞప్తిసమాదాత్రే నమః
 12. ఓం దీనబంధువిమోచకాయ నమః
 13. ఓం ముఖరాంఘ్రిపతయే నమః
 14. ఓం శ్రీమతే నమః
 15. ఓం మృడాయ నమః
 16. ఓం మృగమదేశ్వరాయ నమః
 17. ఓం భక్తప్రేక్షణాకృతే నమః
 18. ఓం సాక్షిణే నమః
 19. ఓం భక్తదోషనివర్తకాయ నమః
 20. ఓం జ్ఞానసంబంధనాథా

Sri Kedareswara Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 10:29
 1. ఓం కేదారనాథాయ నమః
 2. ఓం శివాయ నమః
 3. ఓం మహేశ్వరాయ నమః
 4. ఓం శంభవే నమః
 5. ఓం పినాకినే నమః
 6. ఓం శశిశేఖరాయ నమః
 7. ఓం వామదేవాయ నమః
 8. ఓం విరూపాక్షాయ నమః
 9. ఓం కపర్దినే నమః
 10. ఓం నీలలోహితాయ నమః
 11. ఓం శంకరాయ నమః
 12. ఓం శూలపాణయే నమః
 13. ఓం ఖట్వాంగినే నమః
 14. ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
 15. ఓం శిపివిష్టాయ నమః
 16. ఓం అంబికానాధాయ నమః
 17. ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
 18. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
 19. ఓం త్రిలోకేశాయ నమః
 20. ఓం శితికంఠాయ నమః
 21. ఓం శివాప్రియాయ నమః
 22. ఓం ఉగ్రాయ నమః

Srisaila Mallikarjuna Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 10:29
 1. ఓం శివాయ నమః
 2. ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః
 3. ఓం శంభవే నమః
 4. ఓం త్ర్యక్షాయ నమః
 5. ఓం దాక్షాయణీ పతయే నమః
 6. ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
 7. ఓం విశ్వయోనయో నమః
 8. ఓం శాశ్వతాయ నమః
 9. ఓం చంద్రశేఖరాయ నమః
 10. ఓం శంకరాయ నమః
 11. ఓం పంకజాలోకాయ నమః
 12. ఓం శూలపాణయే నమః
 13. ఓం త్రిలోచనాయ నమః
 14. ఓం కపర్దినే నమః
 15. ఓం కరుణాసింధవే నమః
 16. ఓం కాలకంఠాయ నమః
 17. ఓం కళానిధయే నమః
 18. ఓం విశ్వరూపాయ నమః
 19. ఓం విరూపాక్షాయ నమః
 20. ఓం శ్రుతివిదే నమః
 21. ఓం గిరిజాపతయే నమః
 22. ఓం అంధకధ్వంసనాయ

Rameshwara Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 10:29
 1. ఓం దేవదేవాయ నమః
 2. ఓం మహాదేవాయ నమః
 3. ఓం మహాదేవ ప్రియంకరాయ నమః
 4. ఓం దేవర్షిసన్నుతాయ నమః
 5. ఓం సర్వదేవతాబృందవందితాయ నమః
 6. ఓం వికారరహితాయ నమః
 7. ఓం శంభవే నమః
 8. ఓం సికతాలింగరూపధృతే నమః
 9. ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
 10. ఓం విరూపాక్షాయ నమః
 11. ఓం విశ్వవంద్యాయ నమః
 12. ఓం విముక్తిదాయ నమః
 13. ఓం రామప్రతిష్ఠితాయ నమః
 14. ఓం రామవందితాయ నమః
 15. ఓం రామపూజితాయ నమః
 16. ఓం రామేశాయ నమః
 17. ఓం వామదేవాయ నమః
 18. ఓం కామితవ్యాయ నమః
 19. ఓం ఉమాపతయే నమః
 20. ఓం ధర్మగోప్త్రే నమః
 21. ఓం ధర

Kalahasteeswara Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sat, 01/01/2022 - 22:14
 1. ఓం శివాయ నమః 
 2. ఓం మహేశ్వరాయ నమః 
 3. ఓం శర్వాయ నమః
 4. ఓం రుద్రాయ నమః 
 5. ఓం విష్ణవే నమః 
 6. ఓం పితామహాయ నమః 
 7. ఓం సర్వభృతే నమః
 8. ఓం దివ్యకైలాస శిఖరేంద్ర నివాసభువే నమః 
 9. ఓం అఖండ బిల్వచ్ఛదన ప్రియాయ నమః 
 10. ఓం లూతార్తి మోచకాయ నమః 
 11. ఓం సంసార వైద్యాయ నమః 
 12. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః 
 13. ఓం పరమాత్మాయ నమః 
 14. ఓం పరాత్పరాయ నమః 
 15. ఓం కాళేభాంజవ ధ్వంసినే నమః 
 16. ఓం సితాభ్ర సలిలాప్లుతాయ నమః 
 17. ఓం తేజోనిధయే నమః 
 18. ఓం జగద్యోనయే నమః 
 19. ఓం దివ్యమంగళ విగ్రహాయ నమః 

Ashtadasha Shakti Peetha Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sat, 01/01/2022 - 22:14
 1. ఓం ఆదిశక్యై నమః
 2. ఓం అమేయాత్మనే నమః 
 3. ఓం లలితాంబాయై నమః 
 4. ఓం కృపావరాయై నమః
 5. ఓం అమృతార్ణవ మధ్యస్థాయై నమః
 6. ఓం సచ్చిదానందరూపిణ్యై నమః
 7. ఓం రావణస్తుతిసంప్రీతాయై నమః
 8. ఓం సీతాచారిత్రతోషిణ్యై నమః
 9. ఓం రావణాధర్మ కుపితాయై నమః
 10.  ఓం త్యక్తలంకా నివాసిన్యై నమః
 11.  ఓం ధార్మికస్తుతి సంప్రీతాయై నమః 
 12.  ఓం లోకపాలకశాంకర్యై నమః
 13.  ఓం శివదృక్విధాన సంవ్యగ్రాయై నమః
 14.  ఓం కాంచీపుర నివాసిన్యై నమః
 15.  ఓం ఏకామ్రేశ సమాసక్తాయై నమః
 16.  ఓం గంగాప్లవ నిరోధిన్యై నమః
 17.  ఓం సంక్లిష్టసికతాల

Dwadasha Jyotirlinga Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sat, 01/01/2022 - 22:14
 1. ఓం జ్యోతిర్లింగస్వరూపాయ నమః 
 2. ఓం సౌరాఫ్టేసు సంస్థితాయ నమః 
 3. ఓం శివాయ నమః 
 4. ఓం సోమనాథనిలయాయ నమః 
 5. ఓం సోమరాధితాయ నమః 
 6. ఓం శంభవే నమః 
 7. ఓం శ్రీహరాయం నమః 
 8. ఓం శ్రీశైలాధినాథాయ నమః 
 9. ఓం శ్రీభ్రమరాంబపతయే నమః 
 10. ఓం భవాయ నమః 
 11. ఓం త్రిలోకాధినాథాయ నమః 
 12. ఓం నిత్యాయ నమః 
 13. ఓం సర్వలక్షణ లక్షితాయనమః 
 14. ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయనమః 
 15. ఓం దేవాసురగణాశ్రయాయ నమః 
 16. ఓం సర్వబంధవిమోచనాయ నమః 
 17. ఓం జితకామాయ  నమః 
 18. ఓం తేజస్కరాయ నమః 
 19. ఓం భక్తానుగ్రహకారకాయ నమః <

Annapurna Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sat, 01/01/2022 - 22:14
 1. ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః
 2. ఓం శివాయై నమః
 3. ఓం దేవ్యై నమః
 4. ఓం భీమాయై నమః
 5. ఓం పుష్ట్యై నమః
 6. ఓం సరస్వత్యై నమః
 7. ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః
 8. ఓం పార్వత్యై నమః
 9. ఓం దుర్గాయై నమః 
 10. ఓం శర్వాణ్యై నమః
 11. ఓం శివవల్లభాయై నమః
 12. ఓం వేదవేద్యాయై నమః
 13. ఓం మహావిద్యాయై నమః
 14. ఓం విద్యాదాత్రై నమః
 15. ఓం విశారదాయై నమః
 16. ఓం కుమార్యై నమః
 17. ఓం త్రిపురాయై నమః
 18. ఓం బాలాయై నమః 
 19. ఓం లక్ష్మ్యై నమః
 20. ఓం శ్రియై నమః
 21. ఓం భయహారిణ్యై నమః
 22. ఓం భవాన్యై నమః